logo
oficiálna stránka MEMO 2023
pc cp       sk en

Oficiálny program MEMO 2023

účastnícivedúci
pondelok, 21. aug. » príchod, predstavenie účastníkov
utorok, 22. aug. » exkurziazasadnutie jury
streda, 23. aug. » súťaž jednotlivcovzasadnutie jury
štvrtok, 24. aug. » súťaž družstievkoordinácia
piatok, 25. aug. » voľný čas / exkurziakoordinácia, exkurzia
sobota, 26. aug. » exkurzia, vyhlásenie výsledkov, banket
nedeľa, 27. aug. » odchody
pondelok, 21. aug.
účastnícivedúci
príchody » 12:00 – 18:45
večera 17:30 – 19:00
predstavenie družstiev 20:00 – 21:00
utorok, 22. aug.
účastnícivedúci
raňajky 06:30 – 08:30
zasadnutie jury 08:30 – 12:30
prehliadka hradu Strečno » 09:00 – 12:00
obed 13:00 – 13:30 12:30 – 13:00
preklad zadaní 13:30 – 18:00
voľnočasové aktivity 13:30 – 18:00
večera 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30
streda, 23. aug.
účastnícivedúci
raňajky 06:30 – 08:00 06:30 – 08:30
zasadnutie jury 08:30 – 13:00
súťaž jednotlivcov » 08:30 – 13:30
obed 13:30 – 14:00 13:00 – 13:30
voľnočasové aktivity 14:00 – 18:00
večera 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30
štvrtok, 24. aug.
účastnícivedúci
raňajky 06:30 – 08:00 06:30 – 08:30
presun na miesto súťaže 08:00
zasadnutie jury 08:30 – 09:30
súťaž družstiev » 08:30 – 13:30
koordinácia 09:30 – 13:00
obed 13:45 – 14:15 13:00 – 13:30
koordinácia 14:00 – 18:00
voľnočasové aktivity 14:15 – 18:00
večera 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30
piatok, 25. aug.
účastnícivedúci
raňajky 06:30 – 08:30
koordinácia 08:30 – 12:00
voľnočasové aktivity » 08:30 – 12:00
obed 12:00 – 12:30 12:30 – 13:00
odchod do Terchovej » 13:00
prechod tiesňavou » 14:00 – 17:00
odchod do Strečna 17:30
večera 18:30 – 19:00 18:00 – 18:30
zasadnutie jury 19:00 – 21:00
sobota, 26. aug.
účastnícivedúci
raňajky 06:30 – 08:30
odchod do Žiliny 08:45
prehliadka Žiliny 09:30 – 10:30
voľný čas v Žiline 10:30 – 12:00
odchod zo Žiliny 12:00
obed 12:15 – 13:00 12:45 – 13:30
odchod na splav » 13:30
splav » 14:00 – 16:00
vyhodnotenie 18:00 – 19:00
slávnostná večera 19:00 – 20:00
nedeľa, 27. aug.
účastnícivedúci
raňajky 06:30 – 08:30
odchody » 08:00 – 09:45